Idiom Pull yourself together
/Languages2Learn.com/ in Anglické frázy a idiómy

Idióm #9 – Pull yourself together

Čo znamená idiom Pull yourself together?

Ukľudniť sa a začať sa správať normálne. Dostať svoje pocity pod kontrolu.

Ako idióm použiť vo vete?

I understand you’ve had a bad day, but pull yourself together and get on with your job, will you?
(Rozumiem, že si mal dnes zlý deň, ale daj sa dokopy a pokračuj v práci.)

I know she’s upset but it’s time for her to pull herself together and stop crying.
(Chápem, že je rozrušená, ale je čas, aby sa dala dokopy a prestala nariekať.)

English course

Naučte sa anglicky online

Online kurz angličtiny so skutočnými učiteľmi.

Učte sa jazyk v interaktívnych triedach. Kdekoľvek, 24 hodín, 7 dní v týždni. Vyberte si podľa úrovne svojich jazykových znalostí. Od A1 po C2.