Idiom Head over heels in love
/Languages2Learn.com/ in Anglické frázy a idiómy

Idióm #8 – Head over heels in love

Čo znamená idióm Head over heels in love?

Byť šialene do niekoho zamilovaný. Zamilovaný až po uši. Prežívať romantickú lásku.

Ako idióm použiť vo vete?

John is head over heels in love with Mary.

(John je šialene zamilovaný do Mary.)

We used to be head over heels, but now we just annoy each other most of the time.

(Boli sme do seba zamilovaní až po uši, ale teraz si väčšinou lezeme na nervy.)

English course

Naučte sa anglicky online

Online kurz angličtiny so skutočnými učiteľmi.

Učte sa jazyk v interaktívnych triedach. Kdekoľvek, 24 hodín, 7 dní v týždni. Vyberte si podľa úrovne svojich jazykových znalostí. Od A1 po C2.