Idiom Tar someone with the same brush
/Languages2Learn.com

Idióm #7 – Tar someone with the same brush

Čo znamená idióm Tar someone with the same brush?

Byť presvedčený o tom, že niekto má rovnaké zlé vlastnosti ako jeho okolie. Hádzať niekoho do jedného vreca s ostatnými.

Ako idióm použiť vo vete?

I don’t think much of that band, but the singer shouldn’t be tarred with the same brush. She’s got a fantastic voice.

(Nemám o tej skupine bohvieakú mienku, ale ich speváčku nemôžeme hádzať do jedného vreca s ostanými. Má úžasný hlas.)

English course

Naučte sa anglicky online

Online kurz angličtiny so skutočnými učiteľmi.

Učte sa jazyk v interaktívnych triedach. Kdekoľvek, 24 hodín, 7 dní v týždni. Vyberte si podľa úrovne svojich jazykových znalostí. Od A1 po C2.