Idiom Hang in there
/Languages2Learn.com

Idióm #6 – Hang in there

Čo znamená idióm Hang in there?

Čakať a byť trpezlivý. Vydržať.

Ako idióm použiť vo vete?

I know you’d really like to call him, but I don’t think that’s the right thing to do now. Just hang in there and he will call you.

(Viem, že mu chceš zavolať, ale nemyslím si, že je teraz vhodná chvíľa. Vydrž a on ti zavolá.)

English course

Naučte sa anglicky online

Online kurz angličtiny so skutočnými učiteľmi pre všetky úrovne výučby a originálnym certifikátom od A1 po C2.