Idiom Get your head around it
/Languages2Learn.com/ in Anglické frázy a idiómy

Idióm #4 – Get your head around it

Čo znamená idióm Get your head around it?

Porozumieť niečomu. Pochopiť.

Ako idióm použiť vo vete?

I just can’t get my head around the fact that Joe is leaving us.

(Stále nemôžem uveriť, že nás Joe opustil.)

English course

Naučte sa anglicky online

Online kurz angličtiny so skutočnými učiteľmi.

Učte sa jazyk v interaktívnych triedach. Kdekoľvek, 24 hodín, 7 dní v týždni. Vyberte si podľa úrovne svojich jazykových znalostí. Od A1 po C2.