Idiom Get out of hand
/Languages2Learn.com

Idióm #3 – Get out of hand

Čo znamená idióm Get out of hand?

Stratiť kontrolu, keď sa veci alebo udalosti vymknú z rúk.

Ako idióm použiť vo vete?

The party got out of hand and the guests started to throw bottles at each other.

(Párty sa nám vymkla z rúk a hostia po sebe začali hádzať fľaše.)

English course

Naučte sa anglicky online

Online kurz angličtiny so skutočnými učiteľmi.

Učte sa jazyk v interaktívnych triedach. Kdekoľvek, 24 hodín, 7 dní v týždni. Vyberte si podľa úrovne svojich jazykových znalostí. Od A1 po C2.