get into a rut idiom
/Languages2Learn.com/ in Anglické frázy a idiómy

Idióm #23 – Get into a rut

Čo znamená idióm Get into a rut?

Uviaznuť v kolobehu nemenných každodenných povinností, činností alebo správania. Uviaznuť v rutine.

Ako idióm použiť vo vete?

I have to change my job. After five years here I feel I am stuck in a rut.
(Musím zmeniť prácu. Po piatich rokoch v tejto som upadol do rutiny.)

We’re getting in a rut—let’s move abroad for the summer and shake things up!
(Upadáme do rutiny – presťahujme sa toto leto do zahraničia a rozhýbme to.)

English course

Naučte sa anglicky online

Online kurz angličtiny so skutočnými učiteľmi.

Učte sa jazyk v interaktívnych triedach. Kdekoľvek, 24 hodín, 7 dní v týždni. Vyberte si podľa úrovne svojich jazykových znalostí. Od A1 po C2.

Tagy: