let the chips fall where they may
/Languages2Learn.com

Idióm #21 – Let the chips fall where they may

Čo znamená idióm Let the chips fall where they may?

Nech sa stane, čo sa má stať.  Kocky sú hodené.

Nechať udalostiam voľný priebeh bez ohľadu na dôsledky a bez ohľadu na to, čo to môže spôsobiť v budúcnosti. Nemať obavy z toho, čo sa môže stať.

Ako idióm použiť vo vete?

I’m going to tell Ellen the truth about her husband, let the chips fall where they may.
(Poviem Ellen pravdu o jej manželovi a nech sa stane, čo sa má stať.)

Kathy decided to risk her money on the investment, and let the chips fall where they may.
(Kathy sa rozhodla riskantne investovať svoje peniaze a dať tomu voľný priebeh.)

Don’t argue with him. Just tell the truth and let the chips fall where they may.
(Nehádaj sa s ním. Jednoducho mu povedz pravdu a nechaj veciam voľný priebeh)

English course

Naučte sa anglicky online

Online kurz angličtiny so skutočnými učiteľmi pre všetky úrovne výučby a originálnym certifikátom od A1 po C2.

Tagy: