Idiom Pull a rabbit out of a hat
/Languages2Learn.com/ in Anglické frázy a idiómy

Idióm #2 – Pull a rabbit out of a hat

Čo znamená idióm Pull a rabbit out of a hat?

urobiť niečo neočakávané, čo sa na prvý pohľad zdá nemožné. ako vytiahnuť králika z kúzelníckeho klobúka alebo eso z rukáva

Ako idióm použiť vo vete?

I thought we were going bankrupt, but my partner pulled a rabbit out of his hat and we landed a major contract.

The caterers really pulled a rabbit out of their hat by producing 100 cupcakes with just 20 minutes‘ notice.

English course

Naučte sa anglicky online

Online kurz angličtiny so skutočnými učiteľmi pre všetky úrovne výučby a originálnym certifikátom od A1 po C2.