idiom Hear something on the grapevine
/Languages2Learn.com

Idióm #17 – Hear something on the grapevine

Čo znamená idióm Hear something on the grapevine?

Počuť zvesti alebo nepotvrdený príbeh / informácie, poväčšine majú podobu klebiet. „Jedna baba povedala …“

Ako idióm použiť vo vete?

I heard on the grapevine that Sarah and Markus are getting a divorce.
(Počula som zvesti, že Sarah a Markus sa rozvádzajú.)

„How do you know the company is going bust?“
„I heard it on the grapevine.“
(„Ako viete, že spoločnosť krachuje?“
„Počul som o tom zvesti.“)

English course

Naučte sa anglicky online

Online kurz angličtiny so skutočnými učiteľmi.

Učte sa jazyk v interaktívnych triedach. Kdekoľvek, 24 hodín, 7 dní v týždni. Vyberte si podľa úrovne svojich jazykových znalostí. Od A1 po C2.

Tagy: