idiom sit on the fence
/Languages2Learn.com/ in Anglické frázy a idiómy

Idióm #16 – Sit on the fence

Čo znamená idióm Sit on the fence?

Zostať neutrálny alebo nezaujať stranu v spore. Byť nerozhodný, vyhýbať sa jednoznačnému výberu medzi dvomi možnosťami.

Ako idióm použiť vo vete?

Well don’t you think I’m right, he’s been acting differently hasn’t he?
I’m sitting on the fence with this one, you’re both my good friends.
(Nemyslíš, že mám pravdu, keď tvrdím, že sa správal inak?
V tejto záležitosti zostávam nestranný. Obaja ste moji priatelia.)

The government has been sitting on the fence about legalizing marijuana for the past five years.
(Vláda sa posledných päť rokov vyhýba jednoznačnému stanovisku v otázke legalizácie marihuany.)

English course

Naučte sa anglicky online

Online kurz angličtiny so skutočnými učiteľmi.

Učte sa jazyk v interaktívnych triedach. Kdekoľvek, 24 hodín, 7 dní v týždni. Vyberte si podľa úrovne svojich jazykových znalostí. Od A1 po C2.

Tagy: