idiom to feel under the weathet
/Languages2Learn.com/ in Anglické frázy a idiómy

Idióm #14 – Feel under the weather

Čo znamená idióm Feel under the weather?

Byť chorý. Cítiť sa pod psa. Niekedy aj vo význame „Byť po opici“ – intoxikovaný alkoholom.

Ako idióm použiť vo vete?

I think I’m going to have to take the day off work. I feel quite under the weather today.
(Myslím, že si zoberiem deň voľno. Cítim sa úplne pod psa.)

Yeah, I was under the weather last week, but I’m feeling much better now.
(Jasné, minulý týžďeň mi bolo pod psa, ale už sa cítim oveľa lepšie.)

We were out celebrating Valerie’s birthday last night—that’s why we’re all under the weather today.
(Minulú noc sme oslavovali Valeriine narodeniny a dnes nám je úplne pod psa.)

English course

Naučte sa anglicky online

Online kurz angličtiny so skutočnými učiteľmi.

Učte sa jazyk v interaktívnych triedach. Kdekoľvek, 24 hodín, 7 dní v týždni. Vyberte si podľa úrovne svojich jazykových znalostí. Od A1 po C2.