idiom cry wolf
/Languages2Learn.com/ in Anglické frázy a idiómy

Idióm #12 – Cry wolf

Čo znamená idióm Cry wolf?

Robiť zbytočnú paniku. Žiadať o pomoc, keď ju nepotrebujete. Falošný poplach.

Ako idióm použiť vo vete?

Do you think Jamie is in trouble or is he just crying wolf?
(Myslíš, že Jamie má naozaj problémy alebo len robí zbytočnú paniku?)

English course

Naučte sa anglicky online

Online kurz angličtiny so skutočnými učiteľmi pre všetky úrovne výučby a originálnym certifikátom od A1 po C2.