Idiom Running on fumes
/Languages2Learn.com/ in Anglické frázy a idiómy

Idióm #11 – Running on fumes

Čo znamená idióm Running on fumes?

Bdieť a snažiť sa pokračovať, aj keď je človek úplne vyčerpaný. Mlieť z posledného.

Ako idióm použiť vo vete?

I’m sorry, but I’ve got to go home now. I haven’t slept for twenty hours and I’m running on fumes.
(Je mi ľúto, ale ja už idem domov. Nespal som už 20 hodín a meliem z posledného. )

I’ve been painting the house for four hours every night after work, and I am seriously running on fumes at this point.
(Maľoval som svoj dom 4 hodiny každú noc po práci, už naozaj meliem z posledného.)

English course

Naučte sa anglicky online

Online kurz angličtiny so skutočnými učiteľmi.

Učte sa jazyk v interaktívnych triedach. Kdekoľvek, 24 hodín, 7 dní v týždni. Vyberte si podľa úrovne svojich jazykových znalostí. Od A1 po C2.