Idiom Shoot from the hip
/Languages2Learn.com/ in Anglické frázy a idiómy

Idióm #10 – Shoot from the hip

Čo znamená idióm Shoot from the hip?

Strieľať od boku. Hovoriť alebo konať priamo, nerozvážne, bezohľadne alebo bez obáv, bez ohľadu na možné dôsledky.

Ako idióm použiť vo vete?

If you want to get on well with your boss, try not to shoot from the hip next time. You don’t want to offend him, do you?

(Ak chcete dobre vychádzať so svojím šéfom, skúste nabudúce nestrieľať od boka, čo poviete. Nechcete ho uraziť alebo áno?

Mark isn’t very tactful, indeed, he’s known for shooting from the hip.

(Mark nie je veľmi taktný, v skutočnosti je známy tým, že nerozmýšľa pred tým, než niečo povie.)

English course

Naučte sa anglicky online

Online kurz angličtiny so skutočnými učiteľmi.

Učte sa jazyk v interaktívnych triedach. Kdekoľvek, 24 hodín, 7 dní v týždni. Vyberte si podľa úrovne svojich jazykových znalostí. Od A1 po C2.