Idiom Leave no stone unturned
/Languages2Learn.com/ in Anglické frázy a idiómy

Idióm #1 – Leave no stone unturned

Čo znamená idióm Leave no stone unturned?

Spraviť všetko pre to, aby ste dosiahli svoj cieľ. „Nenechať kameň na kameni.“

Ako idióm použiť vo vete?

I’ll leave no stone unturned until I find out who did this.
(Nenechám kameň na kameni, kým nezistím, kto to urobil.)

English course

Naučte sa anglicky online

Online kurz angličtiny so skutočnými učiteľmi pre všetky úrovne výučby a originálnym certifikátom od A1 po C2.