Idiom Tar someone with the same brush
/Languages2Learn.com/ in Anglické fráze a idiomy

Idiom #7 – Tar someone with the same brush

Co znamená idiom Tar someone with the same brush?

Být přesvědčen o tom, že někdo má stejné špatné vlastnosti jako jeho okolí. Házet někoho do jednoho pytle s ostatními.

Jak idiom použít v praxi?

I don’t think much of that band, but the singer shouldn’t be tarred with the same brush. She’s got a fantastic voice.

(Nemám o té skupině dobrou mínku, ale jejich zpěvačku nemůžeme házet do jednoho pytle s ostatními. Má úžasný hlas.)

English course

Naučte se anglicky online

Online kurz angličtiny se skutečnými učiteli.

Učte se jazyk v interaktivních třídách. Kdekoliv, 24 hodin, 7 dní v týdnu. Vyberte si podle úrovně svých jazykových znalostí. Od A1 po C2.