english idiom skeleton crew
/Languages2Learn.com/ in Anglické fráze a idiomy

Idiom #20 – Skeleton crew

Co znamená idiom Skeleton crew?

Minimální počet lidí, který je schopen zajistit fungování firmy / služby / projektu …

Jak idiom použít v praxi?

Can you come back after the holidays? We’re operating with a skeleton crew at the moment.
(Můžete se vrátit po prázdninách? V současnosti pracujeme v okleštěném týmu.)

At weekends we have a skeleton staff to deal with emergencies.
(O víkendech máme jen základní personál na řešení mimořádných situací.)

English course

Naučte se anglicky online

Online kurz angličtiny se skutečnými učiteli.

Učte se jazyk v interaktivních třídách. Kdekoliv, 24 hodin, 7 dní v týdnu. Vyberte si podle úrovně svých jazykových znalostí. Od A1 po C2.

Tagy: