idiom sit on the fence
/Languages2Learn.com/ in Anglické fráze a idiomy

Idiom #16 – Sit on the fence

Co znamená idiom Sit on the fence?

Zůstat neutrální nebo nezaujmout stranu ve sporu. Být nerozhodný, vyhýbat se jednoznačnému výběru mezi dvěma možnostmi.

Jak idiom použít v praxi?

Well don’t you think I’m right, he’s been acting differently hasn’t he?
I’m sitting on the fence with this one, you’re both my good friends.
(Nemyslíš, že mám pravdu, když tvrdím, že se choval jinak?
V této záležitosti zůstávám nestranný, oba jste moji přátelé.)

The government has been sitting on the fence about legalizing marijuana for the past five years.
(Vláda se posledních pět let vyhýbá jednoznačnému stanovisku v otázce legalizace marihuany.)

English course

Naučte se anglicky online

Online kurz angličtiny se skutečnými učiteli.

Učte se jazyk v interaktivních třídách. Kdekoliv, 24 hodin, 7 dní v týdnu. Vyberte si podle úrovně svých jazykových znalostí. Od A1 po C2.

Tagy: