Idiom Shoot from the hip
/Languages2Learn.com

Idiom #10 – Shoot from the hip

Co znamená idiom Shoot from the hip?

Mluvit nebo jednat přímo, nerozvážně, bezohledně nebo bez obav, bez ohledu na možné důsledky.

Jak idiom použít v praxi?

If you want to get on well with your boss, try not to shoot from the hip next time. You don’t want to offend him, do you?

(Chcete-li dobře vycházet se svým šéfem, zkuste nestřílet od boku, co řeknete. Nechcete ho urazit, že ne?)

Mark isn’t very tactful, indeed, he’s known for shooting from the hip.

(Mark není příliš taktní, ve skutečnosti je známý tím, že nepřemýšlí před tím, než něco řekne.)

English course

Naučte se anglicky online

Online kurz angličtiny se skutečnými učiteli.

Učte se jazyk v interaktivních třídách. Kdekoliv, 24 hodin, 7 dní v týdnu. Vyberte si podle úrovně svých jazykových znalostí. Od A1 po C2.