Idiom Running on fumes
/Languages2Learn.com/ in Anglické fráze a idiomy

Idiom #11 – Running on fumes

Co znamená idiom Running on fumes?

Bdít a snažit se pokračovat, i když je člověk zcela vyčerpán. Mlít z posledního.

Jak idiom použít v praxi?

I’m sorry, but I’ve got to go home now. I haven’t slept for twenty hours and I’m running on fumes.
(Je mi líto, ale já už jdu domů. Nespal jsem už 20 hodin a melu z posledního.)

I’ve been painting the house for four hours every night after work, and I am seriously running on fumes at this point.
(Maloval jsem svůj dům 4 hodiny každou noc po práci, už opravdu melu z posledního.)

English course

Naučte se anglicky online

Online kurz angličtiny se skutečnými učiteli.

Učte se jazyk v interaktivních třídách. Kdekoliv, 24 hodin, 7 dní v týdnu. Vyberte si podle úrovně svých jazykových znalostí. Od A1 po C2.