Idiom Pull yourself together
/Languages2Learn.com/ in Anglické fráze a idiomy

Idiom #9 – Pull yourself together

Co znamená idiom Pull yourself together?

Uklidnit se a začít se chovat normálně. Dostat své pocity pod kontrolu.

Jak idiom použít v praxi?

I understand you’ve had a bad day, but pull yourself together and get on with your job, will you?
(Rozumím, že si měl dnes špatný den, ale dej se dohromady a pokračuj v práci.)

I know she’s upset but it’s time for her to pull herself together and stop crying.
(Chápu, že je rozrušená, ale je čas, aby se dala dohromady a přestala naříkat.)

English course

Naučte se anglicky online

Online kurz angličtiny se skutečnými učiteli.

Učte se jazyk v interaktivních třídách. Kdekoliv, 24 hodin, 7 dní v týdnu. Vyberte si podle úrovně svých jazykových znalostí. Od A1 po C2.