Idiom Pull a rabbit out of a hat
/Languages2Learn.com/ in Anglické fráze a idiomy

Idiom #2 – Pull a rabbit out of a hat

Co znamená idiom Pull a rabbit out of a hat?

udělat něco neočekávaného, co se na první pohled zdá nemožné. jak vytáhnout králíka z kouzelnického klobouku nebo eso z rukávu

Jak idiom použít v praxi?

I thought we were going bankrupt, but my partner pulled a rabbit out of his hat and we landed a major contract.

The caterers really pulled a rabbit out of their hat by producing 100 cupcakes with just 20 minutes‘ notice.

English course

Naučte se anglicky online

Online kurz angličtiny se skutečnými učiteli.

Učte se jazyk v interaktivních třídách. Kdekoliv, 24 hodin, 7 dní v týdnu. Vyberte si podle úrovně svých jazykových znalostí. Od A1 po C2.