Idiom Once in a blue moon
/Languages2Learn.com/ in Anglické fráze a idiomy

Idiom #5 – Once in a blue moon

Co znamená idiom Once in a blue moon?

Když se stane něco vzácné. Jednou za uherský rok.

Jak idiom použít v praxi?

We used to see him all the time, but now he just visits us once in a blue moon.

(Vídali jsme ho skoro pořád, ale nyní nás přijde navštívit jednou za uherský rok.)

English course

Naučte se anglicky online

Online kurz angličtiny se skutečnými učiteli.

Učte se jazyk v interaktivních třídách. Kdekoliv, 24 hodin, 7 dní v týdnu. Vyberte si podle úrovně svých jazykových znalostí. Od A1 po C2.