let the chips fall where they may
/Languages2Learn.com/ in Anglické fráze a idiomy

Idiom #21 – Let the chips fall where they may

Co znamená idiom Let the chips fall where they may?

Ať se stane, co se má stát. Kostky jsou vrženy.

Nechat událostem volný průběh bez ohledu na důsledky a bez ohledu na to, co to může způsobit v budoucnu. Nemít obavy z toho, co se může stát.

Jak idiom použít v praxi?

I’m going to tell Ellen the truth about her husband, let the chips fall where they may.
(Povím Ellen pravdu o jejím manželovi, ať se stane, co se má stát.)

Kathy decided to risk her money on the investment, and let the chips fall where they may.
(Kathy se rozhodla riskantně investovat svoje peníze a nechat výsledek na náhodu.)

Don’t argue with him. Just tell the truth and let the chips fall where they may.
(Nehádej se s ním. Prostě mu řekni pravdu a nech tomu volný průběh.)

English course

Naučte se anglicky online

Online kurz angličtiny se skutečnými učiteli.

Učte se jazyk v interaktivních třídách. Kdekoliv, 24 hodin, 7 dní v týdnu. Vyberte si podle úrovně svých jazykových znalostí. Od A1 po C2.

Tagy: