Idiom Leave no stone unturned
/Languages2Learn.com

Idiom #1 – Leave no stone unturned

Co znamená idiom Leave no stone unturned?

Udělat vše pro to, abyste dosáhli svého cíle. „Nenechat kámen na kameni.“

Jak idiom použít v praxi?

I’ll leave no stone unturned until I find out who did this.
(Nenechám kameň na kameni, kým nezistím, kto to urobil.)

English course

Naučte se anglicky online

Online kurz angličtiny se skutečnými učiteli.

Učte se jazyk v interaktivních třídách. Kdekoliv, 24 hodin, 7 dní v týdnu. Vyberte si podle úrovně svých jazykových znalostí. Od A1 po C2.