Idiom Get your head around it
/Languages2Learn.com/ in Anglické fráze a idiomy

Idiom #4 – Get your head around it

Co znamená idiom Get your head around it?

Porozumět něčemu. Pochopit.

Jak idiom použít v praxi?

I just can’t get my head around the fact that Joe is leaving us.

(Stále nemohu pochopit, že nás Joe opustil.)

English course

Naučte se anglicky online

Online kurz angličtiny se skutečnými učiteli.

Učte se jazyk v interaktivních třídách. Kdekoliv, 24 hodin, 7 dní v týdnu. Vyberte si podle úrovně svých jazykových znalostí. Od A1 po C2.