get into a rut idiom
/Languages2Learn.com/ in Anglické fráze a idiomy

Idiom #23 – Get into a rut

Co znamená idiom Get into a rut?

Get into a rut znamená uvíznout v koloběhu neměnných každodenních povinností, činností nebo chování. Uvíznout v rutině.

Jak idiom použít v praxi?

I have to change my job. After five years here I feel I am stuck in a rut.
(Musím změnit práci. Po pěti letech v této jsem uvízl v rutině.)

We’re getting in a rut—let’s move abroad for the summer and shake things up!
(Upadáme do rutiny – přestěhujme se toto léto do zahraničí a rozhýbme to.)

English course

Naučte se anglicky online

Online kurz angličtiny se skutečnými učiteli.

Učte se jazyk v interaktivních třídách. Kdekoliv, 24 hodin, 7 dní v týdnu. Vyberte si podle úrovně svých jazykových znalostí. Od A1 po C2.

Tagy: